Nordia 2014 har følgende adresse:

Nordia 2014

c/o Norsk Filatelistforbund
Postboks 875
N-0104 Oslo
Norge / Norway
E-post: Ikke lenger tilgjengelig

LAGRE KONTAKTINFO SOM vCard


Nedenfor finner du en QR-kode som kan skannes med en smart-telefon og som deretter tar deg til startsiden til Nordia 2014s hjemmesider. Ved å klikke på bildet får du opp en større versjon som kan lastes ned og spres til andre.

qr_kode_OFK

For å åpne eller lese enkelte dokumenter (inkl. dynamiske dokumenter), trenger du gratisprogrammet Adobe Acrobat Reader© eller Adobe Flash Player©.

logo_adobe_reader logo_adobe_flash_player

Sidene er testet med Opera, Internet Explorer, Google Chrome og Firefox.


NYHETER - UTDATERT

- NB NB -

Mange av linkene på sidene vil ikke fungere ved publisering pr. medio september 2013. Disse vil oppdateres fortløpende etter som informasjon blir tilgjengelig. Nyheter vil annonseres på venstre side under “Kalender”. Det som likevel er viktig er at du noterer datoen for utstillingen og evt. tar kontakt med Nordia 2014 på adressen på venstre side eller utstillingsleder Ivar Sundsbø ved spørsmål.

- VIS MER INNHOLD VED Å HOLDE MUSEPEKEREN OVER FELTET -

Kommentarer eller innspill til hjemmesidene kan rettes til Dag Røhjell pr. e-post posttildag@hotmail.com eller direkte til Norsk Filatelistforbund.

- VIS MINDRE INNHOLD VED Å FJERNE MUSEPEKEREN FRA FELTET -Kommisjonærer klare

De personer som er bindeleddet mellom utstillingen og deltagende utstillere i aktuelle land har fått oppnevnt sin representant. Listen er på siden Kommisjonærer.

Utstillingsleder

Utstillingsleder er Ivar Sundsbø (e-post iv-su@online.no).

Frist for påmelding

Det er ennå ikke for sent! Fristen for å melde seg på som utstiller er 1. juni 2014. Se Kommisjonær-siden for kontaktpersoner.

Nordia 2014 i Norge

I 2014 vil den nordiske utstillingen Nordia 2014 arrangeres på Lillestrøm. Datoen er satt til 21.-23 november. Utstillingen vil finne sted i lokalene til Norges Varemesse på Lillestrøm, hvor det også tidligere har vært arrangert frimerkeutstillinger (senest Oslo 2007).

Arrangør

Utstillingen arrangers av Norsk Filatelistforbund i samarbeid med Posten Norge AS, Frimerketjeneten. Oslo Filatelistklubb er teknisk arrangør.

Nyttige filer og artikler

På siden For Media er det lagt ut flere artikler, inkl. bilder med logoen til utstillingen, som kan benyttes lokalt, i blader, tidsskrifter eller som generell reklame eller som informajsonsgrunnlag i DIN firmerkeklubb.


Utstillerliste for Nordia 2014

Listen over utstillere er nå klar. Denne kan vises enten i pdf- eller flashformat. Merk at Apple-produkter kan ha problemer med flashvisning og du må da velge pdf.